TT Văn bản Quy định
1 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT
(Bộ GTVT, 7/2/2014)
Quy định Khối lượng toàn bộ (KLTB) cho phép khi tham gia giao thông và thiết kế đăng kiểm xe mới :
Loại xe KL toàn bộ
(quy định mới)
KL toàn bộ
(quy định cũ)
2 trục ≤ 16 tấn ≤ 20 tấn
3 trục ≤ 24 tấn ≤ 28 tấn
4 trục ≤ 30 tấn ≤ 36 tấn
2 Chỉ thị 1095/CT-TCĐBVN
(Tổng cục ĐBVN, 21/3/2014)
Về việc đồng loạt triển khai công tác kiểm tra tải trọng xe trên các quốc lộ trọng điểm:
•Trang bị trạm cân tải trọng tại 63 tỉnh/thành.
•Có hiệu lực từ 1/4/2014 và triển khai đồng loạt kiểm tra tải trọng trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.
3 Công văn số 1211/ĐKVN-VAR
(Cục đăng kiểm VN, 22/4/2014)
Yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. khi kiểm định phải kiểm tra trọng lượng bản thân thực tế của phương tiện so với trọng lượng bản thân được ghi trong các tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế cải tạo (đặc biệt lưu ý đối với xe ô tô tải tự đổ, ô tô xi téc, ô tô tải tải có từ 3 trục trở lên)
4 Công văn số 1341/ĐKVN-VAQ
(Cục đăng kiểm VN, 29/4/2014)
Quy định tải trọng cấp phép cho phương tiện:
Cục Đăng kiểm sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát, ghi nhận hoặc hiệu chỉnh lại giá trị Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông trong Chứng chỉ chất lượng (Giấy CNCL) theo:
•Thông tư 32/2012/TT-BGTVT ngày 09/8/2012 (Quy định về thể tích thùng chở hàng của ô tô tải tự đổ và xi téc).
•Thông tư 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 (Quy định cách xếp hàng hóa trên ô tô khi tham gia giao thông).
•Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT ngày 07/2/2014 (Quy định về khối lượng toàn bộ cho phép khi tham gia giao thông và quy định về tải trọng phân bố trên trục).
•Thời gian áp dụng: từ ngày 05/5/2014
•Và yêu cầu các Nhà sản xuất lắp lắp phải tự điều chỉnh thiết kế và tải trọng phù hợp với các qui định của Công văn 1341 .
 
5 Công văn số 8034/BGTVT-VT
(Bộ GTVT, 3/7/2014)
Không xử phạt đối với các trường hợp sau:
•Vi phạm về tải trọng trục nhưng không vi phạm khối lượng toàn bộ phép tham gia giao thông trong Chứng chỉ chất lượng (Giấy CNCL) .
•Vi phạm vượt tải trọng thiết kế dưới 10%
6 Công văn số 8359/BGTVT-VT
(Bộ GTVT, 10/7/2014)
Kiểm soát và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
•Điều chỉnh tăng khối lượng toàn bộ sơ mi rơ mooc 2 trục lên 33 tấn, sơ mi rơ mooc 3 trục lên 38 tấn với điều kiện phải hoán cải chiều dài cơ sở đúng với hướng dẫn và qui định của Cục ĐK.
•Ghi nhận, điều chỉnh khối lượng bản thân thực tế của ô tô: như gia cường thêm khung xe, tôn sàn, thành thùng (đối với ô tô cần cẩu không được tăng quá 50%) trên cơ sở đó điều chỉnh giảm tương ứng tải trọng.
 

Hosting giá rẻ godaddy

Domain giá rẻ 32k 1 năm godaddy